Poszukujemy lokali | Vollmart

al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa

Codziennie: od 8:00 do 16:00

 • En
 • Pl
 • De

Poszukujemy lokali

Wymagania odnośnie obiektów handlowych

Wymagania dotyczące sali:

 • Możliwość niezaklóconej pracy sklepu od 08.00 do 23.00 (możliwe późniejsze godziny, w zależności od lokalizacji).
 • Powierzchnia sklepu od 800 do 2500 m2.
 • Hala sprzedażowa nie składa się z więcej niż 2 sal. Wysokość sufitu od 4 m, zasilanie nie mniej niż 40kW, oświetlenie obiektu co najmniej 400 luksów, dostępność wody (zimnej i gorącej) i kanalizacji.
 • Dostępność 2, 3 wejść: główne (dla klientów) i załadunkowe z możliwością podjechania samochodami ciężarowymi i rozładunku towarów (dostawy towarów realizowane są głównie samochodami ciężarowymi), wyjście ewakuacyjne.
 • Podłogi równe, na jednym poziomie, bezpyłowe, zmywalne, wytrzymują obciążenie 3 ton/m2 (płytki marmurowe / posadzki betonowe z powłoką polimerową / posadzki betonowe utwardzane toppingiem) na całej powierzchni obiektu handlowego, gwarancja na posadzki minimum 5 lat.
 • Ściany, sufit, kolumny wewnątrz obiektu handlowego pomalowane farbą na jasny kolor.
 • Pokrycie dachowe nie przepuszcza opadów atmosferycznych.
 • Ogrzewanie obiektu, temperatura nie niższa niż +18°С w okresie zimowym, nie wyższa niż +22°С w okresie letnim.
 • Możliwość rozmieszczenia kamery chłodniczej o wymiarach 8%-10% od powierzchni sklepu.
 • Dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, obecność alarmu przeciwpożarowego (z certyfikatem wyspecjalizowanej organizacji) itp.
 • Obiekt handlowy posiada alarm antywłamaniowy, jest możliwość podłączenia do scentralizowanego stanowiska ochrony i przycisku napadowego.
 • Obowiązkowa wentylacja, klimatyzacja z wysokością sufitu poniżej 6 metrów, z wysokością sufitu powyżej 6 metrów, z zachowaniem reżimu temperaturowego ustalonego przez strony.
 • Wiatrołap dla klientów oraz w strefie odbioru z kurtyną termiczną.
 • Brama przemysłowa w strefie rozładunku towarów.
 • Rampa do rozładunku towarów musi być na jednym poziomie z podłogą w sklepie, nad rampą powinno znajdować się zadaszenie, co najmniej 4,5 metra, oświetlenie do rozładunku nocnego, rozmiar rampy 4×4 metry.

Wymagania dotyczące lokalizacji sklepu:

 • Lokalizacja w miejscowościach i w niewielkiej odległości od nich, w pobliżu ruchliwych dróg publicznych, w pierwszej linii.
 • Wygodny dojazd do obiektu handlowego dla samochodów ciężarowych (tirów) oraz zrozumiałe drogi dojazdowe.
 • Obiekt handlowy nie powinien znajdować się na ogrodzonych terenach z osobnym wjazdem (bazy zamknięte, bazy samochodowe itp.), a także w promieniu około 50 m od przedszkoli, szkół, zakładów dla nieletnich, domów dziecka, izb wytrzeźwień, obiektów sakralnych i cmentarzy, dworców kolejowych i autobusowych.

Inne wymagania:

 • Możliwość zawarcia umowy na inkasowanie gotówki codziennie, 1-2 godziny przed zamknięciem sklepu.
 • Możliwość podłączenia telefonu i internetu.
 • Przeznaczenie obiektu powinno odpowiadać sprzedaży detalicznej.
 • Wymagane dokumenty do zawarcia umowy najmu (świadectwo własności i inne).