Employment at VOLLMART | Vollmart

18 Niepodległości Avenue,
02-653 Warsaw

Every day: from 8:00 to 16:00

 • En
 • Pl
 • De

PURCHASE CATEGORY MANAGER

PURCHASE CATEGORY MANAGER

job offer

My name is Wiktor Sawosz, I am the owner of the chain of modern hard discount stores Vollmart. Its development is extremely important to me, so I would like to personally tell you who I am looking for to join my team. I have very precise expectations and clear benefits to offer.

I need an exceptional purchase category manager

A manager who not only knows, but also feels, how to negotiate and take care of relations with suppliers. A person who, above all, has the communication skills to be able to conduct effective commercial talks – knows how to clearly convey his or her idea and convince to a solution which will bring benefits to both parties.

A manager who will have a real influence on the development of the Vollmart chain.

Our concept is unique. Why? Because we take seriously the idea of working for others. Through our distribution model for essential products, we help people to save money and simply live better. I really believe in this.

Vollmart is not just a business of selling goods – it is a mission. Therefore, I would like the manager who joins us to share my idea and that of my entire team and, while working on the development of our commercial offer, to have a real impact on the development and success of the company. This is a challenge and a huge responsibility.

By the way, before the interview be sure to take a look at our website: www.vollmart.eu.

So let’s get to the point. What I offer you

 • start-up dynamic: we are a young, fast-growing company whose employees have a real impact on its future,
 • work that makes sense: we do everything so that customers can buy cheaper and we know that our business approach is interesting for producers from Poland and the EU,
 • cooperation with reliable business partners: we are trusted by recognised manufacturers, such as OSM Łowicz, Koral, Olewnik, Dorapol, Plast Team, Brand Distribution, Florentyna, Ren and many others
 • personal development and improvement of professional competences: we value every employee, we train and help to develop professionally, we take a lot of measures to provide good working conditions,
 • great office location: you will work in a modern place, 150 meters from the Wilanowska metro station, with easy access from every part of Warsaw and its surroundings,
 • stability and job security: we provide an employment contract and take care of all the necessary formalities,
 • work in a result-oriented team: in addition to the basic salary we pay bonuses adequate to your results and success. Our attractive bonus system creates great earning potential,
 • attractive salary – above the market rates for this position. We will discuss these in detail at an interview, when I get to know you better and find out more about your professional experience.

What is essential for this position

 • above all, communication and negotiation skills, the ability to listen with understanding,
 • positive outlook on life, an attitude in which ‘yes’ solutions predominate and ‘no’ solutions are rare or don’t exist.

Are you reading on? We are on the right track! You will also need

 • at least one year of experience in purchasing or sales,
 • ability to think strategically and analytically for an effective purchasing plan,
 • ability to multi-task and therefore to work with a large number of projects and tasks,
 • ability to negotiate with current and new suppliers,
 • efficient administration of contracts with partners: making offers, checking compliance of prices with the contract, execution of orders, shipment, on-time payments for deliveries, etc.,
 • coordinating the supply chain and making necessary improvements,
 • managing the pricing process – you will have a real impact on prices.

I have already said the most important things. Now I want you to tell us a little about yourself.

If you would like to participate in the recruitment, please send your application with a list of your professional successes to: rekrutacja@vollmart.eu. Alina Szarmach, recruitment specialist, will contact you.

 

See you soon!

Wiktor Sawosz

DYREKTOR HR

DYREKTOR HR

oferta pracy

Nazywam się Wiktor Sawosz, jestem właścicielem sieci nowoczesnych hard dyskontów Vollmart. Jej rozwój jest dla mnie niezwykle istotny, dlatego chcę osobiście opowiedzieć, kogo szukam do swojego zespołu. Mam bardzo dokładnie sprecyzowane oczekiwania i wymierne korzyści do zaoferowania.

Potrzebuję wyjątkowego dyrektora HR

Managera, który wierzy w realny wpływ działań HR na rozwój biznesu oraz wie jak tworzyć kulturę rezultatu. Profesjonalisty HR z pasją, który wspólnie z managerami potrafi tworzyć zaangażowane i szczęśliwe zespoły. Osoby, która po prostu lubi ludzi i z osobistym zaangażowaniem pomaga innym rosnąć i rozwijać się. Lidera z wysoką pozytywną energią, dynamicznego i kreatywnego – jak moja firma.

Managera, który będzie miał realny wpływ na rozwój sieci sklepów Vollmart

Nasz koncept jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ to, co najprościej można ująć jako praca dla innych, traktujemy poważnie. Poprzez nasz model dystrybucji niezbędnych produktów, pomagamy ludziom oszczędzać i zwyczajnie lepiej żyć. Naprawdę w to wierzę.

Działalność sieci sklepów Vollmart to nie tylko sprzedaż towarów – to misja. Dlatego chciałbym, aby manager, który do nas dołączy, podzielał pomysł mój i całego mojego zespołu, a   pracując nad rozwojem naszej oferty handlowej  miał realny wpływ na rozwój i sukces firmy. To wyzwanie i ogromna odpowiedzialność.

Przy okazji, przed rozmową koniecznzie zajrzyj na naszą stronę internetową: www.vollmart.eu.

Przejdźmy więc do rzeczy, co Ci proponuję

 • dynamikę start-upa: jesteśmy młodą, szybko rozwijającą się firmą, na przyszłość której pracownicy mają realny wpływ,
 • pracę, która ma sens: robimy wszystko, żeby klienci mogli kupować taniej i wiemy, że nasze podejście do biznesu jest interesujące dla producentów z Polski i z UE,
 • współpracę z wiarygodnymi partnerami biznesowymi: zaufali nam uznani producenci, m.in. OSM Łowicz, Koral, Olewnik, Dorapol, Plast Team, Brand Distribution, Florentyna, Ren i wielu innych,
 • rozwój osobisty i podniesienie kompetencji zawodowych: cenimy każdego pracownika, szkolimy, pomagamy rozwijać się zawodowo, podejmujemy ogrom działań aby zapewnić dobre warunki pracy,
 • świetną lokalizację biura: będziesz pracować w nowoczesnym miejscu, 150 metrów od stacji metra Wilanowska, co zapewnia dogodny dojazd z każdej części Warszawy i okolic,
 • stabilność i bezpieczeństwo pracy: zapewniamy umowę o pracę i dbamy o wszystkie niezbędne formalności,
 • pracę w zespole zorientowanym na wynik: oprócz bazowego wynagrodzenia wypłacamy bonusy adekwatne do rezultatów i sukcesów. Nasz atrakcyjny system bonusowy stwarza duże możliwości zarobkowe,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – powyżej stawek rynkowych przewidzianych dla tego stanowiska. Uzgodnimy je dokładnie na rozmowie rekrutacyjnej, kiedy poznam Cię bliżej i dowiem się więcej o Twoim doświadczeniu zawodowym.

Co jest niezbędne w pracy na tym stanowisku

 • przede wszystkim rozwinięte umiejętności komunikowania się i pozytywnego wpływu na innych oraz wysoka empatia
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia w celu skutecznego wspierania rozwoju biznesu poprzez działania HR
 • wielozadaniowość, a co za tym idzie – umiejętność pracy z dużą liczbą projektów i zadań,
 • pozytywne spojrzenie na życie, w którym dominują rozwiązania na „tak”

Czytasz dalej? Jesteśmy na dobrej drodze! Potrzebne będą również:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku managerskim w obszarze HR
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie rekrutacji, selekcji i doboru pracowników
 • doświadczenie we wdrażaniu standardów rekrutacji oraz strategii Employer Brandingu
 • umiejętności tworzenia planów i polityki zatrudnienia
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych, programów rozwojowych
 • praktyczna wiedza z obszaru zarządzania talentami oraz oceny pracowników
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii personalnej oraz projektowaniu procesów związanych z zarządzaniem ludźmi
 • praktyczne umiejętności wdrażania i analizy wskaźników operacyjnych
 • wiedza i umiejętności planowania i monitorowania budżetu i polityki wynagrodzeń
 • praktyczna wiedza w zakresie obsługi kadrowo-płacowej oraz przepisów prawa pracy

O najważniejszych rzeczach już powiedziałem. Teraz Ty opowiedz trochę o sobie.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, wyślij aplikację wraz z listą swoich sukcesów zawodowych na adres: rekrutacja@vollmart.eu. Skontaktuje się z Tobą Magda – HR Business Partner.

 

Do zobaczenia!

Wiktor Sawosz